Vol 3 - 2006


Access full text here:


CONTENTS


Arheologia subacvatică
Dr. Daniel FLAUT

Abstract: The aim of this paper is to show the main moments of evolution of the underwater archeology, typology of archaeological underwater sites and how the archeological excavations are made.

Rezumat: Arheologia este ramura specializată a ştiinţei istorice care are ca obiect ,,colectarea, ordonarea şi interpretarea vestigiilor materiale din trecutul istoric al umanităţii”. Arheologia subacvatică, dezvoltată îndeosebi în ultimele cinci decenii ale secolului XX, plasează aceste preocupări într-un mediu înconjurător diferenţiat: apa, sursa întregii vieţi, care acoperă aproape trei sferturi din suprafaţa Pământului. Dedesubtul suprafeţei mărilor, oceanelor, lacurilor, râurilor se află mărturii materiale ale umanităţii conservate prin epave, oraşe scufundate şi alte indicii ale trecutului.

Keywords: underwater archeology, underwater archaeological sites, underwater excavation.

Tentativa spaniolă de invadare a Angliei şi distrugerea “Invincibilei Armada” - 1588
Dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, Ionel Dan Ciocoiu

Abstract: Filip II of Spain had been co-monarch of England until the death of his wife Mary I in 1558. A devout Roman Catholic, he considered Protestant Queen Elizabeth a heretic and illegitimate ruler of England. He had previously supported plots to have her
overthrown in favour of her Catholic cousin Mary, Queen of Scots, but was thwarted when Elizabeth had Mary imprisoned, and finally executed in 1587. In addition, Elizabeth, who sought to advance the cause of Protestantism where possible, had supported the Dutch Revolt against Spain. In retaliation, Philip planned an expedition to invade and conquer England, thereby suppressing support for the United Provinces — that part of the low Countries that had successfully seceded from Spanish rule — and cutting off attacks by the English against Spanish possession in the New World and against the Atlantic treasure fleets. The king was supported by Pope Sixtus V, who treated the invasion as a crusade with the promise of a further subsidy should the Armada make land.

Rezumat: Puţini sunt cei care au luat în considerare puterea maritimă spaniolă, dar pot să vă confirm că nimeni nu a mai văzut vreodată atâtea nave adunate la un loc scria Charles, Lord Howard de Effingham, Lordul Amiral al Angliei, la 7 august 15881.
Aceasta arată că imensa ameninţare pe care o reprezenta grandioasa forţă navală spaniolă a regelui Filip al II-lea la adresa independenţei Angliei nu a fost subestimată de comandanţii englezi ai vremii. Evaluarea realistă a lordului Amiral Howard era împărtăşită şi de subordonaţii săi. Această Armada este, după mine, cea mai mare mare forţă navală organizată vreodată de creştinătate, consemna John Hawkins de pe nava comandant VICTORY, când tunurile încă nu se răciseră după ultimele salve ale bătăliei de la Gravelines (8 august 1588).

Keywords: England, Armada, Queen Elizabeth, Filip II, fleet, Francis Drake, Medina Sidonia, Spain.
Traficul fluvial-maritim în apele româneşti şi importanţa sa în dezvoltarea eonomică a Ţărilor Române
Drd. Andreea Atanasiu-Croitoru

Abstract: The development of the commerce and of the navigations ways entails the villages and cities apparition and blowing. All this communities were increased by the permanently products changes between the two shores of the Danube and, also with archipelago markets and with the Mediterranean shores. The fluvial and maritime commerce was, of course, encouraged by the local communities. Over the Danube for example, were villages or cities, any way, harbors from each part of the shore. These cities are pairs and develop over the ears commerce one of each other. Also, they has a strategically importance in our history. The maritime harbors from the Black Sea known from the ancient times continued to be very important cities in the international and national commerce. So, the Romanian Countries look for increasing the maritime traffic not only from the bigger and bigger access of the foreign ships in the Romanian harbors, but also, from a very large number of the Romanian ships which are navigated under national flag.

Rezumat: Dezvoltarea comerţului şi a mijloacelor de navigaţie a atras după sine, în mod firec, apariţia şi dezvoltarea unor târguri şi oraşe. Ele au fost favorizate de schimburile permanente de produse între cele două maluri ale Dunării, cu pieţele din arhipelag şi de pe coastele Mediteranei2. Acest comerţ dunărean a fost facilitat de faptul că pe întreg cursul fluviului au existat tot timpul aşezări
omeneşti de seamă, atât pe un mal cât şi pe celălalt. Este interesant faptul că aceste aşezări au apărut perechi, uneia pe un mal, corespunzându-i alta pe malul celălalt.

Keywords: commerce, navigation, Danube, Black Sea, Romanian Countries.
Efectele construirii căii ferate Cernavodă – Constanţa asupra navigaţiei dunărene (1859-1860)
Dr. Constantin Ardeleanu

Abstract: The author analysis, on the basis of contemporary unpublished documents, the attitude of the representatives in the European Commission of the Danube regarding the effects of a private competitive project, aimed to bring the Romanian grains into the great commercial route-ways: the Cernavodă – Constanţa railway. Thus, almost simultaneously with the establishment of the European institution, a British company obtained a concession from the Ottoman government, which allowed it to build a railway along the Dobrudscha isthmus. The sense of competition put pressure upon the ECD engineer-in-chief, Charles Augustus Hartley, compelling him to work with much expedition; in the same time, owing to the limited resources available, the railway was used as a pretext for abandoning the more resistant and durable, but also more expensive improvements necessary for rendering navigable the St. George branch of the Danube. Thus, the building of a not very profitable enterprise, the Cernavodă – Constanţa railway, resulted in permanent changes in the geography and economics of the Danube Mouths. Besides abandoning the more advantageous works from St. George in favour of the cheaper and easier adjustments from Sulina, the railway scheme of the British capitalists stimulated the commercial houses from Brăila and Galaţi, which, on the one hand, asked the ECD officials for improvements and modern harbour facilities, and, on the other, realised the necessity to consolidate their enterprises. The first phase in the competition between Rail and River was won by the latter, but the victory was gained by means of a debatable solution, which, on a medium and long run, proved fallacious from a technical and economic point of view.

Rezumat: Libertatea de navigaţie prin gurile Dunării pentru bastimentele tuturor statelor aflate în relaţii paşnice cu Imperiul Otoman, eliminarea restricţiilor impuse de monopolul formal al Porţii asupra comerţului românesc, dezvoltarea oraşelor Brăila şi Galaţi după conferirea statutului de porto-franco şi utilizarea vaselor cu aburi pentru navigaţie fluvială au reprezentat coordonatele care au contribuit, în al doilea pătrar al secolului al XIX-lea, la sporirea interesului cercurilor de afaceri europene pentru regiunea Principatelor Române.

Keywords: Ottoman government, restriction, the mouths of Danube, navigation, enterprise.
Situaţia geostrategică şi geopolitică la Dunărea de Jos şi Marea Neagră la începutul secolului XX
Drd. Andrei Vochiţu

Abstract: The paper approaches the state of the tumultuous international relations between the Major Powers concerning Lower Danube and Black Sea Straights control in order to seize the keys of Mediterranean commercial lines and finally the road to the reaches of the Far East, old world’s chest of wealth, before the breaking of World War I and after.

Rezumat: În ultimii 35 de ani care urmează congresului de la Berlin, prefaceri mari se ivesc în lumea veche, ca şi în lumea nouă, prefaceri care gravitează în jurul rivalităţii crescânde dintre Germania lui Wilhelm I şi a lui Bismark pe de o parte şi Anglia de cealaltă parte. În Europa sunt chemate la viaţă micile state sud-estice, efecte ale marelui proces oriental, cu scopul şi voinţa fermă din partea Angliei de a pune o barieră mersului ruşilor spre Constantinopol. Apariţia acestor state mici crează o sumedenie de probleme, de alte chestiuni, care vin să se brodeze pe marea scenă pe care se dispută chestiunea orientului.

Keywords: Lower Danube, Black Sea, international relations, economic relations.
Acţiuni de spionaj ale Germaniei la Constanţa şi Tulcea în anul 1915
Dr. Ion Rîşnoveanu


Abstract: From the documents presented above, clearly results the hostile actions coming from the members of diplomatic team of Germany at Bucharest against Romanian State as time as between 1915 and 1916, the Central Powers were convinced by the imminent entering of Romania in the Great War.

Rezumat: Intensificarea confruntărilor între cele două blocuri politico-militare – Tripla Alianţă şi Tripla Înţelegere – a imprimat vieţii internaţionale, la începutul secolului al XX-lea, conflicte deschise care au dus la izbucnirea primului război mondial1, efect al politicii Marilor Puteri europene care doreau împărţirea şi reîmpărţirea sferelor de influenţă nu numai pe continent, ci şi în Africa sau Asia.
Declanşarea războiului mondial a pus România în faţa unor serioase probleme de natură politică şi militară. Poziţia sa geografică, la interferenţa sferelor de influenţă ale Marilor Puteri, în imediata apropiere a frontului balcanic şi de est expunea ţara pericolului unor presiuni militare şi politice care ar fi putut duce la o iminentă invazie, fiind cunoscut faptul că ambele tabere aflate în conflict erau interesate în acapararea bogatelor sale resurse cerealiere şi de petrol, precum şi de luarea sub control a unor zone de interes strategic la Carpaţi şi Dunăre; ultimele puteau constitui eventuale baze de operaţii pentru acţiuni de amploare vizând răsturnarea raportului de forţe stabilit pe frontul de est întrePuterile Centrale şi Antanta.

Keywords: spying, hostile actions, Germany, documents.
Vecinătatea URSS – factor de insecuritate pentru România interbelică
Dr. Gheorghe Buzatu

Abstract: In decisive year 1939 that marked the evolution of Europe for a period of several decades, it is important to assert that the worst situation was in Eastern Europe, including Romania. One might involve the presence of a decisive element, though considered less credible, and, in fact, the action of a real curse represented by the geopolitical position. Recent discovery have confirmed the importance of Emil Cioran, thus proving the fact according to which the evolution of romanians in point of history had as dominant element the geography. Names such as Mihai Eminescu, Nicolae Iorga and Pamfil Şeicaru, known as the three Titans of our political press, didn’t neglect taking into consideration different perspectives and periods the role and the position of the russian factor in point of Romania’s point of view as regards international relations. Consequently, it might be said that their assertions have represented significant contributions of a valuable thesaurus, materialized by knowledge that we make appeal to for possible suggestions and solutions regarding concrete cases. It is important to mention that, during last century, local or general conflicts (the two world armed conflicts or the „Cold War”) which involved Romania had as main point of discussion the role of the geopolitical element in determinig the evolution of a certain area, the history of various people and, in particular, of Romanians.

Rezumat: În anul fatal 1939, care şi-a pus stigmatul asupra evoluţiei Europei pe multe decenii, netăgăduit că situaţia cea mai gravă a cuprins Europa de Est, iar în context şi România. Se poate vorbi, fără reticenţe, de intervenţia decisivă a unui factor bănuit, dar prea puţin credibil, în fapt de acţiunea unui veritabil blestem – acela al poziţiei geopolitice. Descoperiri recente au atestat odată mai
mult – dacă mai era nevoie? – valabilitatea unui adagiu al lui Emil Cioran în sensul că traseul românilor în istorie a semnificat, în primul rând, geografie.

Keywords: insecurity, geoplitics, inter-war Romania, political analysis.
Un N.A.T.O. pentru Orientul Mijlociu? Din culisele unui proiect ratat de securitate regională la începutul Războiului Rece
Dr. Emanuel Plopeanu

Abstract: Between 1950 – 1951 un interesting project in the field of regional security was on the discussions agenda of Great Britain and United States diplomacies. This project – the Middle East Commandment – was a British initiative starting from the very
beginning. The goal was to maintain the Western/British presence in this area, through military assistance and defence coordination of all states from Middle East, including Israel. The main reason for which this entity was to be formed was, of course, the Soviet
Union menace. But the Arab states regarded Israel, and not Soviet Union, as their fundamental enemy. So, starting with Egypt, they were encouraged to reject the project, which they regarded as a new method to insure the Western presence in the area.

Rezumat: Problema asigurării securităţii în Orientul Mijlociu, în condiţiile apariţiei statului Israel şi a conflictelor cu vecinii arabi a reţinut atenţia cancelariilor occidentale, încă din zorii Războiului Rece. O iniţiativă în acest sens, pe care o propunem spre analiză în paginile următoare, s-a desfăşurat în strânsă legătură cu procesul de aderare al Greciei şi Turciei la NATO, şi mai ales al ultimei. Strategii americani şi britanici, în special, au luat în calcul oportunitatea înfiinţării unei structuri de apărare care să cuprindă această zonă, deşi perspectivele cu privire la ceea ce trebuia să fie noua organizaţie au fost destul de diferite.

Keywords: NATO, Middle East, Regional Security.
Repere ale Războiului Rece. Sintagma care a înlocuit cel de-al Treilea Război Mondial
Drd. Cristiana Marin


Abstract: The postwar historiography assesses that the Cold War started from the years of world armed conflict between 1939-1945, thus consolidating the charater neither of peace or war, but better expressed by means of the phrase - armed peace. André Fontaine sustained the fact according to which „the Cold War started at the same time with the appearance of Soviet Russia, being a conflict between capitalism and communism”. After the second World War the international relations were marked by the lack of reconciliation and union of Europe and, consequently, with the participation of Germany, Western powers determined the release of armed forces along with the industries of arms. What seemed at the beginning less important arguments and controversies that led to rivalries between Soviet people and Anglo-Saxon allies had proved, in fact, to be a series of ideological, political, strategic contradictions that determined the formation of a real gulf between East and West. The Cold War altered international relations and, in time, the postwar world divided itself into various spheres of influence and dominance. The outcome was the realization of military pacts and economic groups that caused the world scission.

Rezumat: În istoriografia postbelică, se acceptă, în general, că Războiul Rece a izbucnit chiar în anii conflagraţiei mondiale din 1939 – 1945, căreia i-a însoţit deopotrivă sfârşitul şi urmările, întărindu-le caracterul de nici pace, nici război, sau mai corect spus de pace armată. André Fontaine afirma că „Războiul Rece a început odată cu apariţia Rusiei Sovietice şi el reprezintă un conflict între
capitalism şi comunism”. După cel de-al doilea război mondial, în relaţiile internaţionale s-a simţit nevoia de reconciliere şi unire a Europei, cu participarea Germaniei, puterile occidentale trecând la demobilizarea forţelor armate şi industriilor de armament.

Keywords: Cold War, gulf, armed conflict, alliance.
Viziunea lui Nicolae Ceauşescu despre dezvoltarea industriei româneşti de apărare
Dr. Petre Opriş

Abstract: The Romanian communists after the engrossment of the political power assumed the URSS view in respect of forced industrialization of economy, neglecting for a significant period of time the field of agriculture. The theories of Lenin and Stalin determined the Romanian communists to develop the famous A Sector –made of extractive and processing raw materials industries (in particular coal, ferrous and nonferrous ore) as well as the industry of heavy machinery. Contemporary events emphasize the important role that masses of people have in point deciding the course of international life. The establishment of security in Europe and entire world represents the outcome of masses acts, of the most representative social and political forces. This is the very reason for us to do our best in point of mobilization the governs, political parties, public organizations and opinion to support this lofty world fight for peace.

Rezumat: După acapararea puterii politice, comuniştii români au preluat ad-literam din URSS concepţia privind industrializarea forţată a economiei, neglijând multă vreme agricultura. Pornind de la dogmele lui Lenin şi Stalin, aceştia au pus un accent deosebit pe dezvoltarea celebrului Sector A – format din industriile extractive şi prelucătoare de materii prime (în special cărbune, minereuri feroase
şi neferoase), precum şi din industria constructoare de maşini grele. În cursa unilaterală pentru ajungerea din urmă şi întrecerea
performanţelor economice ale „capitalismului decadent”, liderul sovietic Nikita Hruşciov se lăuda la sfârşitul anilor ’50, chiar în Statele Unite ale Americii, cu procentele ce reveneau fiecărui locuitor al ţării sale din producţia de oţel a URSS. Nicolae Ceauşescu nu s-a lăsat mai prejos şi, în 1989, dorea să-şi convingă conaţionalii de binefacerile celor X tone de oţel ce reveneau pe capul fiecărui locuitor al României.

Keywords: socialism, industrialization, control, progress, socialist countries.

Munca obligatorie a evreilor din România în anii celui de-al doilea război mondial: calvar şi mijloc de supravieţuire
Dr. Florin Stan

Abstract: Without implying that the coercion of the Jewish population to obligatory labour or labour in the benefit of the community would’ve safeguarded this community under the given circumstances in which the military statute of the Jews was prohibiting their enrolment in the Army and dispatch on the front, the corvees of the physical demands have shaped in a great measure the condition of the Jews in Romania between 1940-1944.

Rezumat: În cadrul aplicării unor măsuri care au marcat situaţia evreilor din România celei de-a doua conflagraţii mondiale, munca obligatorie se distinge în context prin permanentizarea sa pe parcursul întregii perioade. Scriitorul Dorel Dorian, martor al acelor timpuri, a apreciat în jurnalul său: ,,Am auzit atâtea povestiri în legătură cu munca la curăţatul zăpezii de către evrei, că nu se pot nota. Ar trebui scos un volum special, <<Cum ne-am făcut zăpada>>, pe lângă multe altele în care s-ar povesti şi lucruri din alte sectoare de muncă obştească. Sau, dacă s-ar putea realiza, un volum cu titlul Istoria muncii obşteşti a evreilor din România. Cine o va scrie?”
Dacă o astfel de istorie aşteaptă, încă, să fie scrisă, noi ne-am propus să punem în evidenţă câteva aspecte ale impunerii evreilor la prestarea muncii evreilor, în baza unei documentări în fondurile Arhivelor Militare Române, Arhivei Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, Arhivelor Naţionale ale Republicii Moldova, Arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
direcţiilor judeţene Constanţa şi Tulcea ale Arhivelor Naţionale.

Keywords: Jews, mandatory labour, Romania, World War II.
Gândirea kerigmatică în spiritualitatea bizantină
Dr. Adriana Cîteia

Resumé: La pensée kerigmatique s’est manifestée dans l’Empire Byzantin non seulement dans la domaine réligieux, mais aussi dans celui politique. La pensée kerigmatique est prospective, qui s’oriente constamment vers un avenir difficile à établir, eshatologique. Ayant pour source d’inspiration profonde le Nouveau Testament et la nécessité du missionarisme chez le peuples païens, la pensée kerigmatique s’est mise au service de l’idéal universaliste byzantin. Cet article se propose de présenter les étapes de la formation de ce type de pensée et l’argumentation néotestamentaire.

Rezumat: Istoria spiritualităţii bizantine poate fi abordată şi argumentată atât circular, pornind de la premiza că sistemele de idei sunt un produs secundar al sistemelor de tip economic, social, politic, cât şi din punct de vedere informaţional. În primul caz, analizăm istoria gândirii creştine din perspectiva compromisului necesar între Biserică şi Stat, la nivel instituţional, şi politic. În cel de-al doilea caz analizăm evoluţia creştinismului din perspectiva „informaţiei” oferite de Noul Testament, cu un impact hotărâtor asupra unei
multitudini de indivizi, care au devenit treptat o comunitate. Această informaţie neotestamentară este analizată în context instituţional, şi transmisă continuu prin tradiţie. Transmiterea pe cale scrisă erodează însă tradiţia, supunând mesajul evanghelic unei analize continue.

Keywords: kerigma, eshaton, apokatastasis, teritoriality.
Omul modern între libertatea creştină şi libertatea filosofică
Drd. Corneliu-Dragoş Bălan

Abstract: Liberty is a innate attribute and significant for the human being. This means that liberty is innate gift. However, the human being doesn’t have absolute freedom and he isn't given this freedom the moment he is born once and for all, from the moment he was born as human being. That is why we can say that man has just an way to freedom, way that he must develop by his own effort. Christianity maintain that each person, as a human being has the freedom as part of his nature. Also, Christianity was the first that stated that man was created after the image of God. That is why freedom is not a foreign term for Christianity. The authentic liberty of human personality is primary Christian as the ancient world was only aware of the public freedom and not the individual one, it knew just the public freedom. The different philosophic conceptions about freedom, but also the different ways of manifestation of freedom proved its ephemeral characteristic along the time. The church is the place of true freedom development. There's no real freedom or salvation outside the church. The church is in a relation with the whole world. That means that its freedom is in relation with each person and the whole nature’s freedom. Perfection one's freedom depends on one's love for God; also, it consists in the union of the human will with the divine will in the name of Jesus Christ.

Rezumat: Libertatea este un atribut originar şi existenţial al omului. Aceasta înseamnă că libertatea este un dat originar. Omul însă, nu are libertatea absolută şi nici nu îi este dată, odată pentru totdeauna, din momentul naşterii sale ca fiinţă. De aceea, putem spune că omul are numai o disponibilitate către libertate, pe care trebuie să o dezvolte prin efort propriu. Conceptul de libertate a fost înţeles diferit în antichitate. Astfel, în lumea greacă clasică, libertatea aparţinea doar câtorva indivizi. În Atena, doar cetăţenii liberi erau cu adevărat consideraţi liberi, nu şi sclavii şi străinii. Istoria lingvistică a cuvântului „libertate” demonstrează originea sa în societatea proprietarilor de sclavi. Într-o astfel de societate numai stăpânul este liber, sclavii, femeile şi copii, peste care el stăpâneşte sunt fără libertate.

Keywords: Christian freedom, philosophical freedom, political freedom, grace, human being, church.
Linklater şi etica discursivă. Încercări de reconceptualizare a teoriei sistemice realiste
Drd. Lavinia Asavei

Abstract: The author considers that we all live in an independent world within the framework of which State and communicational borders seem to dissolve and, consequently, the outcome is represented by a cosmopolite motley society in continuous change. The discourse in point of human rights and the presence of the attitude of respect regarding cultural, ethnic, religious and gender differences is known all over the world. The State is deprived by its traditional characteristics and confronts a loss of legitimacy
in front of the people that are part of it. Discursive ethics in the manner in which is conceived by Linklater would be able to help us to interact? Or, the elements that are invoked by critical theory such as individual responsibility in point of victims of other societies and our own society are likely to be followed by an outcome or should they be discredited for their affiliation to utopist Marxism? The above asserted questions might be considered far too complex to have been answered within the text of the present article. There aren’t sufficient arguments in order to contradict those persons who sustain that society, either liberal or non liberal, doesn’t have any moral responsibility in respect of foreigners and internal difference, that is why the involved society preserves the right to accept or exclude the Other in order to be able to maintain the identity and internal cohesion. Far from imagining a social reformation all that the author hopes is represented by the opening of a dialogue between the two theoretical positions from within International Relations discipline by means of the present article.

Rezumat: Abolirea frontierelor pe care mondializarea o face posibilă nu reprezintă un proces terminal ireversibil căci explozia diferenţelor din interiorul societăţilor şi apariţia loialităţilor multiple nu trece neobservată de către statul westphalian. Într-o lume interdependentă în care până şi riscurile sunt percepute ca fiind globale, suntem peste tot martorii refacerii barierelor între Noi si
Ceilalţi, între naţional şi internaţional iar genocidele şi masacrele umane care au umbrit întreg secolul trecut si care persistă în zone precum Darfurul o confirmă. Pentru a cunoaşte şi înţelege situaţia omenirii astăzi şi pentru a ne chestiona asupra direcţiei pe care merge ea, este de ajuns să intrăm în vorbă cu imigrantul sau cu refugiatul de lângă noi. Dar oare îl vedem ? Ce face ca cele câteva zeci de milioane de astfel de oameni sa fie invizibili în Europa ?

Keywords: realist theory, ethics, discourse, utopia, Marxism.
Democraţie Parlamentară sau Prezidenţială?
Dr. Răzvan Victor Pantelimon

Abstract: This article try to analyze the main charactheristics of Parliamentary and Presidential Democarcz in order to respond to the question: Which tipe of democracy is the best? After a few clarifications about the concepts of political regime and form of government, we star to present the two tipes of democracy. The definitions of the two models are created by exclusion because is more easier and clear in that way. After a discussion on the positive and negative part of the two models we discover that none of them can be considerated “the best” because ther are many variables wich can influenced the exit of a democratic sistem.

Rezumat: Încă de la începuturile dezbaterilor asupra politicii şi a sistemului politic, un rol important l-a avut discuţia asupra regimului politic şi a formelor de guvernare, preocuparea pentru descifrarea guvernării şi pentru activitatea de organizare a acesteia, pentru relaţiile între diversele puteri şi instituţii din cadrul statelor. Considerăm că aceste concepte sunt deosebit de importante şi dezbaterile asupra lor foarte actuale, de aceea acest articol îşi propune să se axeze pe studiul conceptelor de prezidenţialism şi parlamentarism. Pentru început vom prezenta şi explica alte două concepte, acelea de regim politic şi formă de guvernare, apoi vom analiza termenii de prezidenţialism şi parlamentarism aşa cum apar ei definiţi în literatura de specialitate, precum şi avantajele şi dezavantajele celor două tipuri de organizare politică şi raportul acestora cu democraţia.

Keywords: democracy, political regime, parliament, president.
Vot şi egalitate de gen. Evoluţia dobândirii drepturilor politice pentru femei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima parte a secolului XX
Drd. Mihaela Melinte

Abstract: The last decades have been marked by the intensification of the human rights discourses, closely connected to the efforts of many minorities to assert their own identity. Since the ’70s, we are witnessing the re-evaluation of certain traditional concepts of feminist political theories, in order to prove the importance of the affiliation to a specific gender in the construction of political theories. The main goal of this article is to highlight some aspects of women’s struggle for the acquirement of civil and political rights, more exactly of the right to vote and to identify some distinct features of the feminist movement in Romania regarding the struggle for electoral rights. Women’s struggle for civil and political rights was, by far, one of the most difficult actions in the history of the feminist movements in Europe or America, because the claim for these rights was considered by the majority of the male population a great
immoderacy. In Romania, the idea of attainment of civil and political rights by women became a public matter in the second half of the XIXth century, closely related to the democratization process. If we were to make a historical excursion into the legal status of women, we will find that the emancipation of Romanian women concurs with the general process of women’s emancipation in the countries with the oldest democratic tradition.

Rezumat:
Definită ca formă de guvernare bazată pe votul universal şi separaţia puterilor, ca regim politic ce asigură participarea tuturor cetăţenilor la luarea deciziilor importante, ca model dezirabil datorită libertăţii, egalităţii şi pluralismului, pe care şi le proclamă ca valori fundamentale, democraţia nu poate fi compatibilă cu respingerea minorităţilor. Libertatea presupune posibilitatea tuturor grupurilor de a se manifesta în cadrul societăţii; egalitatea presupune inexistenţa diferenţelor în modul de raportare la membrii diferitelor grupuri; în fine, pluralismul social presupune acceptarea grupurilor minoritare ca parte constitutivă a societăţii, prin participarea lor la procesul decizional.

Keywords: minority, gender, feminism, women’s rights, emancipation, right to vote.